Klachtenregelement

 

Binnen mijn fysiotherapiepraktijk wordt ten aanzien van een klacht de volgende procedure gevolgd :

De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Folders hierover kun je bij mij aanvragen .

De klacht wordt in behandeling genomen wanneer er een ernstige ontevredenheid ervaren wordt over het gedrag, de bejegening of de behandeling van de therapeute.

Bij de behandeling van een klacht wordt ervan uitgegaan dat er eerst een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de betrokken partijen. Alleen wanneer dat niet tot een oplossing heeft geleid wordt de klacht doorgestuurd naar het KNGF.